left

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä liiketoiminta on tieteellisen osaamisemme ydintä. Edistämme innovatiivisia liiketoimintamalleja, yrittäjämäisiä ja verkostomaisia ratkaisuja.

Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä ja päättäjiä, joilla on valmiudet toimia vastuullisesti omalla alallaan. Yhteisömme toimintaa ohjaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme.

LUTin sijoitusstrategiassa painottuu vastuullisuus ja kestävä kehitys.

right
SDG8 Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu