left

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä liiketoiminta on osaamisemme ydintä. Edistämme innovatiivisia, yrittäjämäisiä ja verkostomaisia ratkaisuja.

Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä ja päättäjiä, joilla on valmiudet toimia vastuullisesti omalla alallaan. Yhteisömme toimintaa ohjaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme.

LUTin sijoitusstrategiassa painottuu vastuullisuus ja kestävä kehitys.

right

Uutiset ja artikkelit

Projektit ja tutkimusryhmät