Summer image
Julkaistu 27.4.2023
Päivitetty 28.8.2023

Maailmanlaajuisesti on käynnissä suuri murros, jossa fossiilisista polttoaineista ja polttamiseen perustuvasta energiajärjestelmästä siirrytään hiilidioksidipäästöttömään, sähköön perustuvaan energiajärjestelmään.

”Lappeenrantaan perustettava sähkötekniikan professuuri keskittyy energiamurrokseen liittyvään järjestelmätekniikkaan ensimmäisenä Suomessa. Tuuli- ja aurinkovoimateknologia yleistyy sekä teollisuudessa että kiinteistöissä, joten alan osaamiselle on valtava kysyntä”, sanoo dekaani Olli Pyrhönen LUT-yliopistosta.

Uusiutuva sähköntuotanto muuttaa merkittävästi Suomen sähköjärjestelmää seuraavien vuosikymmenien aikana. Vaihteleva sähköntuotanto edellyttää sähköjärjestelmään uusia teknologiaratkaisuja ja uudenlaista osaamista. Samalla sähköenergian merkitys kasvaa koko energiahuollossa. Uusiutuvan sähkön käytöllä korvataan polttoenergiaa liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. Syitä tähän kehitykseen ovat yksinkertaisesti taloudellisuus sekä tarve hillitä ilmaston lämpenemistä vähentämällä hiilidioksidipäästöjä. Samalla syntyy mahdollisuus rakentaa Suomeen täysin uutta teollisuutta, joka perustuu uusiutuvaan sähköön ja sillä tuotettuun vetyyn.

Laaja maakunnallinen rahoituspohja – suurimpana lahjoittajana Säästöpankkisäätiö

Professuuri perustetaan lahjoitusvaroin, joita kertyi 30 lahjoittajalta yhteensä yli miljoona euroa. Suurimmat lahjoittajat olivat Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja Etelä-Karjalan Osuuspankki. Rahoituksen hankintaa koordinoinut Lappeenrannan apulaiskaupunginjohtaja Tuomo Sallinen yllättyi iloisesti professuurin herättämästä laajasta kiinnostuksesta maakunnassa ja vähän maakunnan ulkopuolellakin.

”Maakunnan elinkeinoelämän vaikuttajat tunnistavat selvästikin sähkötekniikan tarjoamat mahdollisuudet ja LUTin merkityksen alueelle. Säästöpankkisäätiön vankka tuki tarjosi professuurille perustan, jota vahvistavat Etelä-Karjalan Osuuspankin ja useiden muiden säätiöiden, yritysten ja elinkeinoelämän vaikuttajien antamat lahjoitukset”, Sallinen kiittelee.

Professuuri tutkimusryhmineen mahdollistaa koulutuksen tulevaisuuden alalle, joka vahvistaa elinkeinoelämää ja tarjoaa työpaikkoja osaajille seuraavina vuosikymmeninä.

”Professuurin myötä saamme tämän osaamisen Lappeenrantaan ja koko maakuntaan. Tämä tukee erinomaisesti Lappeenrannan kaupungin strategiaa, jonka keskiössä ovat kasvu, kestävyys ja koulutus”, Sallinen lisää.

Näin energiamurros etenee

  • Uusiutuva sähköntuotanto korvaa ensin suoraan fossiilista sähköntuotantoa.
  • Seuraavaksi se alkaa korvata fossiilisia polttoaineita teollisuussovelluksissa.
  • Nämä teollisuussovellukset perustuvat vedyntuotantoon, jonka avulla valmistetaan esimerkiksi päästötöntä terästä, lannoitteita tai metanolia muovien ja polttoaineiden raaka-aineeksi.
  • Koska tuuli- ja aurinkovoima ovat vaihtelevia tuotantomuotoja, niiden laajamittainen hyödyntäminen vaatii energian käyttökohteissa uudenlaista ajattelua, menetelmiä, teknologioita ja optimointia.
  • Sähkötekniikan tutkimuksen ja koulutuksen vahvistaminen hyödyttää Suomen teollisuutta ja talouselämää.

Professuurin rahoittajat:

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Etelä-Karjalan Osuuspankki, LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiö, Kymenlaakson Osuuspankki, Imatran Energiasäätiö, LähiTapiola, Eekoo, Lappeenrannan Energia, OP Lemi, OP Savitaipale, OP Luumäki, Imatran Seudun Sähkö Oy, Laitex Oy, ITA-Nordic Oy, Itula Oy, Karelia Lines Oy, Assi Group Oy, Auto-Kilta Oy, 3 Flash Finland Oy, Visma Solutions Oy, Parikkalan Valo Oy, Vankkapuu Oy, Tommi Laitinen, Tapani Suni, Jouni Okko, Timo Vartiainen, Timo Multanen, Jukka Evälahti, Tuomo Räsänen, Sami Inkinen