International Opportunities and Business Models in the Entrepreneurial Ecosystem

Tutkimusprojekti keskittyy yrittäjyyteen liittyviin ekosysteemeihin ja siihen, kuinka ne vaikuttavat yrityskehitykseen. Erityisesti tutkimuksessa tarkastellaan kasvuyrittäjyyttä ja niitä olosuhteita, joissa yrittäjät toimivat etsiessään kansainvälisiä mahdollisuuksia ja kehittäessään asianmukaisia liiketoimintamalleja kasvun saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tutkimustiimiin kuuluvat professori Olli Kuivalainen (tutkimuksen johtaja), projektitutkija Hannes Velt (projektipäällikkö), tutkijaopettaja Lasse Torkkeli, tutkijatohtori Anna Vuorio ja nuorempi tutkija Agnes Asemokha.

Lisätietoja International Opportunities and Business Models in Tnterpreneurial Ecosystem (IOBMEE) -tutkimukesta löytyy projektin englanninkielisiltä verkkosivuilta.
 

Ota yhteyttä

Sami Saarenketo
dekaani
puh. 050 308 6181
sami.saarenketo@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @Saarenke

Anni-Kaisa Kähkönen
varadekaani, academic affairs
puh. 040 746 8132
anni-kaisa.kahkonen@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @annikaisakahk

Jukka Hallikas
varadekaani, external relations
puh. 040 550 7499
jukka.hallikas@lut.fi
Research portal profiili

Saara Larkio
markkinointiviestinnän asiantuntija
puh. 050 347 2191
saara.larkio@lut.fi