EFFORT

 

Effort-hanke (Effectiveness Of Responsibility Teaching) aloitettiin elokuussa 2019. Kolmivuotisen hankkeen tavoite on kehittää työkaluja ja ohjekehyksiä, jotka tukevat korkeakouluja kestävyys-, eettisyys- ja CSR-opetuksen laadun parantamisessa. Hankkeen tavoiteltu lopputulos sisältää muun muassa käsikirjan olemassa olevien innovatiivisten opetusmetodien pohjalta, josta LUT Kouvolan yksikkö on vastuussa.

Nettisivut: https://blog.hwr-berlin.de/EFFORT

Lisätietoja: Alena Chistiakova
 

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA