FinnIn

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tiedonvaihdon ja muodostumisen dynaamisuutta suomalaisella yrityssektorilla. Tutkimuksessa tutkitaan, miten innovaatiotasojen epätasainen leviäminen vaikuttaa liiketoiminnan klusterien väliseen tiedonvaihtoon. Tutkimuksen painopiste on Suomen kansallisessa innovaatioverkostossa (FinnIn), sen ominaispiirteissä ja kehityspolussa. Tämän tutkimuksen yleisenä tarkoituksena on kehittää joukko toimia ja suosituksia, joita Suomen hallitus voisi soveltaa makrotasolla suomalaisten yritysten välisen tiedonvaihdon nopeuttamiseksi.

Lisätietoja: Daria Podmetina

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA