MOSIM

Euroopan taloudessa on viime vuosikymmeninä syntynyt digitaalinen mallinnus ja etenkin ihmisten liikkeen simulointi eri aloilla autoista ja kuormaautoista terveydenhuollon, rakentamisen ja jalankulkijoiden simuloinnin ja peliteollisuuden välillä. Vaikka eroavatkin soveltamisalaltaan, kyky ennustaa realistisesti reaalimaailman havaintoja on osoittautunut avainteknologiaksi kilpailun säilyttämiseksi. Mekaanisten ja mekatronisten komponenttien osalta tämä trendi on jo katettu useissa älykkäitä tehtaita koskevissa tutkimushankkeissa. Sitä vastoin kaupallisten työkalujen avulla ei vielä käsitellä riittävästi realististen ihmisliikkeiden rikasta ohjelmistoa monimutkaisissa ja mahdollisesti törmäysvaikutteisissa ympäristöissä. Lisäksi, monimutkaisia prosessin työnkulkuja, joissa on valtava määrä mahdollisia manuaalisia tehtäviä, voidaan nykyään käsitellä vain osittain, koska prosessimuunnelmat on mallinnettava käsin. Koska manuaaliseen mallintamiseen liittyy väistämättä lisäponnisteluja, mahdollinen kustannusvähennys on merkittävä. MOSIM pyrkii kehittämään ja toteuttamaan yleisen konseptin, joka on saanut inspiraationsa FMI (Functional Mock-up Interface) -standardista esitelläkseen lähestymistapoja ja ohjelmistoratkaisuja, jotka kykenevät automaattisesti simuloimaan realististen ihmisliikkeiden rikasta ohjelmistoa MOSIM siirtää idean mallien yhteissimuloinnista erilaisista simulaatioympäristöistä inhimillisen simulaation kenttään ottamalla käyttöön liikkuvien mallien yksiköt (MMU).

LUT Kouvola / IEM keskittyy liiketoimintamalleihin, hyödyntämisen suunnitteluun, levityksen johtamiseen ja teknisen työn tukemiseen jhdon ja liiketoiminnan näkökulmasta. Koordinoimme myös osallistuvan kansallisen konsortion toimia, johon kuuluu Dark Amber Softworks (Kouvolasta), Kesla, Raute ja Mevea.

Hankkeen toteutusaika: marraskuu 2018 - elokuu 2021.

Hankkeen nettisivut: https://mosim.eu/

Lisätietoja: Nikhil Phadnis

 

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA