BIOTULI

BIOTULI-projektin tavoite oli löytää uusia ja jo olemassa olevia komponentteja, joilla on antimikrobisia ominaisuuksia puupohjaisissa raaka-aineissa. Projekti tutki liiketoimintamahdollisuuksia, markkinoita ja liiketoimintamalleja uusille, antibakteerisille tuotteille pk-yrityksen skaalassa ja analysoi innovaatioprosesseja. Projekti myös tutki jalostusprosessin sivutuotteiden käyttöä energialähteenä ja käsitteli materiaalivirran hallintoa ja logistiikkaa.

LUT Kouvolan tutkimusyksikkö keskittyi innovaatioprosesseihin. Yksikön tutkija Melina Maunulan raportti "Biojalostamon innovaatiojohtaminen Suomen metsäteollisuudessa" (eng. Innovation Management of Biorefineries in Finnish Forest Sector), valmistui elokuussa 2012.

Hankkeen aikataulu: syyskuu 2010 - elokuu 2013.

Lisätietoa hankkeesta: Sanna Tomperi, sanna.tomperi(at)lut.fi, p. 040 825 5807.

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA