Yhteistyöalusta kaupunkilaisten yhteistyölle (C3PO)

C3PO suunnitteli, kehitti ja pilotoi urbaania yhteistyöalustaa, jolla visualisoinnin ja simuloinnin keinoin aktivoidaan kansalaisten ja yritysten osallistumista ja nopeutetaan päätöksentekoa.

Viikoittain noin miljoona ihmistä muuttaa kaupunkeihin ja arvioidaan että vuonna 2020 kaupungeissa asuu 5 miljardia ihmistä. Valtavan kasvun takia tarvitsemme uudistuksia nykyiseen infrastruktuuriin sekä kokonaan uusia ratkaisuja (ITEA2 tiekartta: urbanisaation haasteet). Urbanisoituminen asettaa valtavat haasteet kaupungeille, joiden on kehitettävä toimintatapojaan. Tähän sisältyvät parempi suunnittelu ja ennustaminen (riskit lievenevät), uudet ekologiset näkökulmat (integroitava kokonaisuuteen) ja eri sidosryhmien aktivoiminen kaupunkien kehitykseen (esim. kansalaiset, johtajat, arkkitehdit).

Informaation- ja kommunikaatioteknologia (ICT) on saavuttanut ns. kriittisen pisteen: pilvipalvelut ja -laskenta, iso data, Web-teknologiat, langattomuus ja etäyhteysratkaisut tarjoavat valtavia mahdollisuuksia kohtuullisin kustannuksin kaupungeille. C3PO:n tavoitteena oli kehittää ekosysteemi, jossa uudet tietotekniset ratkaisut toimivat uudella yhteistyöalustalla tehostaen kaupungin kehittymistä ja parantaen yhteistyötä ICT-toimijoiden välillä. Yksittäiselle yritykselle tai kansalaiselle liittyminen kaupungin suunnitteluun ja kehittämiseen (co-design) voi olla liian monimutkaista, joten uusi yhteistyöalusta rakennetaan kattamaan kaupungin kehittämisen eri vaiheet kokonaisvaltaisesti.

Yhteistyöalusta kaupunkilaisten yhteistyölle (C3PO) -projektin rahoituslähde on TEKES/ITEA2. Projektin toteutusaika oli 1.10.2014-30.11.2017. Projekti kuului Fiksu kaupunki 2013-2017 ohjelmaan. Projektissa oli mukana partnereita Belgiasta, Turkista ja Suomesta (VTT, Oulun kaupunki, Kouvolan kaupunki, LUT Kouvola ja useita yrityksiä). Suomen osuutta koordinoi VTT.

C3PO Leaflet.pdf

Lisätietoa: Professori Marko Torkkeli, marko.torkkeli(at)lut.fi 

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA