InnoVire

InnoVire-projektin kohderyhmänä ovat kymenlaaksolaiset pk-yritykset, jotka tavoittelevat kasvua ja kansainvälistymistä sekä innovaatiotoimintojen vahvistumista. Ensisijaisena tavoitteena on kohdeyritysten innovaatiotoimintojen vahvistumista. Ensisijaisena tavoitteena on kohdeyritysten innovaatioprosessien kehittäminen ja alueen elinkeinoelämän monipuolistumisen tukeminen. Välillisenä tavoitteena on alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittäminen, huomioiden jo olemassa olevat innovaatiokonseptit kuten BIC Kymin Kymenlaakson palvelut ja aluekeskusohjelmassa tehty innovaatioverkostotyö. Projektin kautta tuodaan LUT osaamista esille Kymenlaaksossa sekä tarjotaan sitä alueen yritysten käyttöön yritystapaamisten ja tutkimusyhteistyön kautta.

Osana projektia selvitetään käytäntölähtöisten innovaatioiden hyödyntämisestä Kaakkois-Suomen peliteollisuusyrityksissä. Tarkoituksena on selvittää kohdeyritysten innovaatioprosessien sisältö etenkin käytäntölähtöisten innovaatioiden näkökulmasta. Osana selvitystyötä toteutettiin haastatteluja seitsemälle yritykselle. Alueellinen näkökulma painottuu kohdeyritykseen ja alueelliseen innovaatiojärjestelmän rakenteeseen. Alueellisen innovaatiojärjestelmän haastattelut: Kouvolan kaupungin elinkeinotoimen edustaja, Kinnon toimija sekä Kouvolan seudun ammattiopiston toimija.

InnoVire-projektin toteuttaa LUT Kouvolan tuotantotalouden tutkijatiimi. Projektin toteutusaika on tammikuu 2011 - huhtikuu 2013. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kouvola Innovationin ja Kotka-Haminan kehittämisyhtiö Cursorin kanssa.

www.lut.fi/innovire

Lisätietoja: Marko Torkkeli
 

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA