INSPIRE

INSPIRE-projektissa tutkittiin, miten avointa innovaatiota johdetaan ja organisoidaan pk-yrityksissä, jotta avoimen innovaation aloitteita voidaan levittää ja palveluita tehdä ammattimaisemmiksi. Projektissa pyritään ymmärtämään syvällisesti avoimen innovaation hyviä käytäntöjä eurooppalaisissa pk-yrityksissä. Tutkimuksessa tarkastellaan yritysten kokemia esteitä, kriittisiä menestystekijöitä sekä avoimen innovaation hyödyntämisen reittejä. Hyvien käytäntöjen tunnistamisessa huomioidaan mm. pk-yritysten taloudellinen tilanne, innovaatiokehityskaari (esim. korkean teknologian ja matalan teknologian pk-yritykset) sekä yrityksen elinkaaren vaihe. hyvien käytäntöjen tunnistamisen myötä valmistellaan 'Avoimen innovaation integroitu työkalupakki pk-yrityksille', joka mahdollistaa ammattimaisen avoimen innovaation johtamisen pk-yrityksissä erilaisten avoimen innovaation aloitteiden myötä.

LUT vastasi INSPIRE-hankkeessa tutkimuksesta, joka kohdistettiin 72 asiantuntijalle ja avoimen innovaation toimijalle. Konsortiossa toimi yhdeksän eurooppalaista partneria. Hankkeen rahoituslähde on H2020-INNOSUP-2015-3. Hanke jatkui 31.7.2019 saakka, jonka jälkeen on rakennettu konseptia projektissa kehitetyn työkalupakin hyödyntämiselle opetuksessa ja konsultoinnissa. INSPIRE-hanke saatiin valmiiksi ja komissio on hyväksynyt sen syksyllä 2019. Projektin tuloksia ja materiaalia pk-yritysten avoimen innovaation kehittämiseen on saatavilla https://inspire-smes.eu.

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA