Open-UNIC

Avoimen innovaation mukaisen yliopisto-yritysyhteistyön tutkimuksen kohteena olivat suomalaisten yliopistojen roolit ja mahdollisuudet yrityksiltä niihin virtaavan tiedon (esim. patenttien ja ideoiden) hyödyntäjinä sekä kaksisuuntaisen tiedon siirron mahdollistavien rakenteiden ja käytäntöjen tutkiminen ja levittäminen. Projektin tuloksiin lukeutuu avoimen innovaation käsikirja, johon koottiin keskeiset tulokset perustuen hankkeessa toteutettavaan kyselyyn, projektitason case-tutkimuksiin sekä kansainvälisiin työpajoihin.

Projektissa toteutettiin kesällä 2013 laajamittainen kysely kaikille suomalaisille korkeakouluille ja yliopistoille koskien nykytilaa ja parhaita käytäntöjä yliopisto-yritysyhteistyössä (140 vastaajaa). Toukokuussa projektissa julkaistiin policy brief -raportti, jossa tiivistetysti esitetty korkeakoulupoliittiset suositukset perustuen kyselyn tulosten analysointiin. Osana hanketta valmistui diplomityö "Open innovation: University-industry collaboration in Russia". Kesäkuun 2014 ISPIM –konferenssissa Dublinissa tutkimusryhmä esitteli julkaisun "Open Innovation in University–Industry Collaboration: Towards Mutually Benefiting Relationships".

Hanke päättyi helmikuussa 2015.  Tekes-hanketta toteuttivat LUT Kouvola, VTT, Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Lisätietoja: professori Marko Torkkeli, LUT Kouvola, marko.torkkeli(at)lut.fi  

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA