OpenInno

 

Open Innovation Service for Emerging Business (OpenINNO) oli kaksivuotinen ENPI-rahoitteinen hanke (2012-2013), jossa tarkasteltiin alueellisten avoimen innovaation ekosysteemien kehittämismahdollisuuksia kumppanuusalueilla (Suomessa ja Venäjällä). Tavoitteena oli selvittää erityisesti, millaisia toimenpiteitä tulisi sisällyttää alueelliseen innovaatiopolitiikkaan uusien cross-border perustaisten kasvuyritysten tukemiseksi ja akateemisen yrittäjyyden edistämiseksi.

Hankkeen toteuttajat: Association of Centers for Engineering and Automation (ACEA), Saint-Petersburg State Polytechnical University, Committee for Economic Development, Industrial Policy and Trade, Committee on Informatization and Communications, LUT Kouvola, Kouvola Innovation, Saint-Petersburg Interregional Resource Center, Tahto Media Ltd, Oy Karostech Ltd, Haminan kaupunki.

Lisätietoja: professori Marko Torkkeli, LUT Kouvola, marko.torkkeli(at)lut.fi

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA