Rail Baltica Growth Corridor

Rail Baltica Growth Corridor -hankkeessa kaupungit ja alueet hakivat tiivistetyn yhteistyön kautta uutta kasvupotentiaalia, joka perustuu alueiden väliseen yhteistyöhön, verkottumiseen ja kehittyneisiin liikenneyhteyksiin.

Budjetiltaan 3,6 miljoonan hanketta koordinoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun CEMAT. Hankkeen pääpartneri oli Helsingin kaupunki. LUT Kouvola vastasi hankkeessa työkokonaisuudesta, jossa kartoitettiin julkisen puolen toimijoiden näkemyksiä ja päätöksentekoprosesseja. Hanke käynnistyi tammikuussa 2011 ja päättyi kesäkuussa 2013.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää julkisten ja yksityisten sidosryhmien välisenä yhteistyönä palvelu- ja yhteistyöympäristöä, jonka lähtökohtia olivat asiakaslähtöisyys ja vihreän kasvukäytävän periaatteet. Ympäristöä säästävien liikennepalveluiden kehittäminen hyödyttää julkisen ja yksityisen sektorin ohella myös alueen asukkaita.

RBGC liittyi laajempaan, tulevaisuudessa toteutettavaan Rail Baltica-ratayhteyteen, joka tulee yhdistämään Helsingin, Tallinnan, Riian, Kaunasin ja Varsovan. Linkit Pietariin ja Berliiniin takaavat uuden ympäristöystävällisen kuljetuskäytäväyhteyden Luoteis-Venäjän kasvumarkkinoilta Euroopan ytimeen.

Linkki hankkeen viralliselle kotisivulle

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA