RBGC Russia

BRGC Russia oli laajan Rail Baltica Growth Corridor projektin erillinen Venäjään, Pietarin sekä Leningradin alueisiin keskittyvä hanke, jota rahoitettiin erillisestä Venäjän ja EU:n hankerahasta (EuropeAid/130-934/L/ACT/RU). Projekti päättyi keväällä 2014.

Tutkimushankkeesta LUT Kouvola on julkaissut kaksi tutkimusraporttia vuonna 2013. Ensimmäinen tarkastelee yksityisen sektorin vaatimuksia, rajoitteita, haasteita ja käyttötapoja uudelle rautatieyhteydelle, kun taas joulukuun lopussa julkaistu tutkimusraportti käsittelee rautatieyhteyttä julkisen sektorin toimijoiden näkökulmasta. Kummatkin tutkimustyöt perustuvat asiantuntijahaastatteluihin ja muuhun kerättyyn ensisijaiseen aineistoon. 

 

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA