Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa

Terminaalihankkeen tavoitteena oli kehittää puutavaraterminaalien tarvelähtöisiä sekä kustannus- ja energiatehokkaita konsepteja ja verkostoa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella. Hankkeen lopputuloksena laadittiin konkreettinen toimenpidesuunnitelma terminaalikonseptien ja -verkoston kehittämiseksi. Hanke koski maantie-, rautatie- ja vesikuljetusten terminaaleja ja kuormauspaikkoja, jotka voivat olla joko kuljetusyritysten, terminaaliyritysten, metsäyhtiöiden tai julkisen sektorin omassa tai yhteisomistuksessa.

Hankkeen toteuttivat Metsäteho Oy ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Hankkeen rahoitus: Etelä-Suomen EAKR-ohjelma (Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitot), Metsäteho Oy, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kouvola Innovation Oy ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Hanke päättyi kesäkuun lopussa 2017.

Hankkeen verkkosivut: http://www.metsateho.fi/terminaali/

 

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA