Automation and Robotics -opintokokonaisuus

LUT aloittaa konetekniikan opetuksen aiempaa suuremmassa laajuudessa avoimen yliopiston joustavina etäopintoina. Voit valita konetekniikan diplomi-insinööritutkintoon kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja tai suorittaa laajemman kokonaisuuden. Soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille opinnot voivat muodostaa myös väylän diplomi-insinöörin tutkintoon.

Avoimen yliopiston opintojaksoille ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Parhaiten konetekniikan opinnot soveltuvat henkilöille, joilla on tekniikan taustaa tai insinööriopintoja ammattikorkeakoulusta. Opiskelet hyödyntäen etäopetusmateriaaleja ja verkkoympäristöjä. Mahdolliset laboratorioharjoitukset toteutetaan lähiopetuksena korkean teknologian tiloissa Lappeenrannassa.

Opinnoissa tarvitaan englannin kielen taitoa, sillä oppimateriaali on pääosin englanniksi. Opetuksessa käytetään sekä suomea että englantia kohderyhmän mukaisesti.

Konetekniikan opintoja on tarjolla neljässä eri moduulissa yhteensä 99 opintopistettä. Koulutus on osa ARIT-hanketta, jota tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Ilmoittaudu kevään 2022 opintoihin sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy 12.12.2021.

 

KEVÄÄLLÄ 2022 TARJOTTAVAT OPINNOT

Keväällä 2022 on tarjolla kolme rinnakkaista moduulia, jotka käsittelevät hitsaustuotannon digitalisointia ja -automaatiota, tuotantotekniikkaa ja -automaatiota sekä mekatroniikkaa ja robotiikkaa.

Specialization package 1. Welding Production and Metallurgy 25 cr

Specialization package 2. Robotics and Mechatronics 25 cr

Specialization package 3. Sustainable Manufacturing Processes and Digital Engineering 25 cr

KEVÄÄLLÄ 2021 JA SYKSYLLÄ 2021 TARJOTUT OPINNOT

Voluntary introduction module 14 cr

Specialization package 1. Welding Production and Metallurgy 25 cr

Specialization package 2. Robotics and Mechatronics 25 cr

Specialization package 3. Sustainable Manufacturing Processes and Digital Engineering 25 cr

VÄYLÄ DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTOON TYÖN OHESSA

LUTilla on Suomessa pitkäaikaisin kokemus konetekniikan yliopistotasoisesta etä- ja hybridiopetuksesta. Diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävää konetekniikan verkko-opetusta on annettu JEDI-ohjelmassa valtakunnallisesti vuodesta 2015 lähtien ja MEC-ohjelmassa Turun seudulla vuodesta 2017 alkaen.

Jos sinulla on konetekniikan tai muun soveltuvan alan alempi suoritettu korkeakoulututkinto, voit hakea konetekniikan tutkinto-ohjelmaan toukokuussa 2022, jos suoritat vähintään 45 opintopistettä opintokokonaisuuteen kuuluvia opintoja painotetulla keskiarvolla 2.0. Opintojen tulee olla suoritettuna ja opintosuoritusrekisterissä viimeistään 30.6.2022. Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa erillishaussa "LUT-yliopiston avoimen väylän suoritusten perusteella haku, tekniikka 2022".

Soveltuvista tutkinnoista löydät lisätietoa esimerkiksi JEDI-ohjelman kelpoisuusvaatimuksista. Voit myös kysyä lisätietoja ARIT-hankkeen projektipäälliköltä (Katriina Mielonen, katriina.mielonen@lut.fi).

Takaisin alkuun

Lisätietoja opinnoista

ARIT-hankkeen projektipäällikkö Katriina Mielonen
katriina.mielonen@lut.fi
puh +358 40 568 8356