Hakeminen LUTiin

LUT-yliopistoon voit hakea joko kauppatieteiden maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin opintoihin. Tarjoamme vuosittain noin 2000 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa suomen- ja englanninkielisissä koulutusohjelmissamme.

Yhteisvalinnan hakuajat

Yhteisvalinnan hakuaika diplomi-insinööriksi (3 v + 2 v) tai kauppatieteiden maisteriksi (3 v + 2 v) on syksyllä 2022 alkavaan suomenkieliseen koulutukseen 16.3. klo 8.00 - 30.3.2022 klo 15.00. Englanninkielisiin tekniikan kandidaattiohjelmiin haku on 5.1.-19.1.2022 klo 15.00. Kandidaattiohjelmiin voit hakea osoitteessa Opintopolku.fi.

LUTilla on korkeakoulujen yhteishauissa yhteensä 14 eri tekniikan koulutusohjelmaa (8 suomenkielistä ja 6 englanninkielistä) sekä kauppatieteiden koulutusohjelma.

Maisteriohjelmien hakuaika

Aiemman tutkinnon (esim. tradenomi tai amk-insinööri) suorittaneille suunnattujen syksyllä 2022 alkavien maisteriohjelmien seuraava hakuaika on 1.12.2021-19.1.2022 klo 15.00.

Hakeminen muihin opintoihin

Ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävän tutkinto-opiskelun lisäksi tarjoamme osaamisesi kartuttamiseen mahdollisuuksia täydennyskoulutuksena ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintoja tohtorin tutkintoon tähdäten.

Yksittäisiä LUTin kursseja voivat suorittaa kaikki avoimessa yliopistossa, vaikka muutoin ei yliopistossa opiskelisikaan.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Hakuaikana tavoitat meidät puhelimitse arkisin klo 10-13 välillä.

  • Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150 (klo 10-13)
  • Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130 (klo 10-13)

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi