Hakeminen LUTiin

LUT-yliopistoon voit hakea joko kauppatieteiden maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin opintoihin. Tarjoamme vuosittain noin 1300 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa suomen- ja englanninkielisissä koulutusohjelmissamme.

Yhteisvalinnan hakuaika

Yhteisvalinnan hakuaika diplomi-insinööriksi (3 v + 2 v) tai kauppatieteiden maisteriksi (3 v + 2 v) on syksyllä 2021 alkavaan suomenkieliseen koulutukseen 17.3. klo 8.00 - 31.3.2021 klo 15.00. Englanninkielisiin tekniikan kandidaattiohjelmiin haku on päättynyt jo 20.1.2021 ja seuraava haku on tammikuussa 2022. Kandidaattiohjelmiin voit hakea osoitteessa Opintopolku.fi.

LUTilla on korkeakoulujen yhteishaussa yhteensä 13 eri tekniikan koulutusohjelmaa (8 suomenkielistä ja 5 englanninkielistä) sekä kauppatieteiden koulutusohjelma.

Maisteriohjelmien hakuaika

Aiemman tutkinnon (esim. tradenomi tai amk-insinööri) suorittaneille suunnattujen syksyllä 2021 alkavien maisteriohjelmien hakuaika on päättynyt jo 20.1.2021. Seuraava haku on vuodenvaihteessa 2021-2022 (joulu-tammikuussa), syksyllä 2022 alkaviin opintoihin.

Hakeminen muihin opintoihin

Ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävän tutkinto-opiskelun lisäksi tarjoamme osaamisesi kartuttamiseen mahdollisuuksia täydennyskoulutuksena, avoimen yliopiston opintoina ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintoja tohtorin tutkintoon tähdäten.

Yksittäisiä LUTin kursseja voivat suorittaa kaikki avoimessa yliopistossa, vaikka muutoin ei yliopistossa opiskelisikaan.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi