Hakeminen LUTiin

LUT-yliopistoon voit hakea joko kauppatieteiden maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin opintoihin. Tarjoamme vuosittain noin 1300 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa suomen- ja englanninkielisissä koulutusohjelmissamme.


Yliopistot ovat päättäneet kevään opiskelijavalintojen muutoksista

Yliopistot ovat päättäneet, miten kevään opiskelijavalinnat toteutetaan poikkeusoloissa. Kaikki hakukohteet ovat julkaisseet omat käytäntönsä viimeistään 30.4.

Lue lisää Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Unifi ry:n tiedotteesta (julkaistu 30.4.2020).

Katso tarkemmat yhteisvalintojen muutokset valintojen alasivuilta.

Yhteisvalinnan hakuaika

Yhteisvalinnan hakuaika diplomi-insinööriksi tai kauppatieteiden maisteriksi on syksyllä 2020 alkavaan suomenkieliseen koulutukseen 18.3.-1.4.2020 klo 15.00. Englanninkieliseen tekniikan kandidaattiohjelmaan haku on jo 8.1.-22.1.2020 klo 15.00. Kandidaattiohjelmiin voit hakea osoitteessa Opintopolku.fi.

LUTilla on korkeakoulujen yhteishaussa yhteensä yhdeksän eri tekniikan koulutusohjelmaa (8 suomenkielistä ja 1 englanninkielinen) sekä kauppatieteiden koulutusohjelma.

Maisteriohjelmien hakuaika

Aiemman tutkinnon (esim. tradenomi tai amk-insinööri) suorittaneille suunnattujen syksyllä 2020 alkavien maisteriohjelmien hakuaika alkaa 2.12.2019 klo 8.00 ja päättyy 22.1.2020 klo 15.00.

Hakeminen muihin opintoihin

Ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävän tutkinto-opiskelun lisäksi tarjoamme osaamisesi kartuttamiseen mahdollisuuksia täydennyskoulutuksena, avoimen yliopiston opintoina ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintoja tohtorin tutkintoon tähdäten.

Yksittäisiä LUTin kursseja voivat suorittaa kaikki avoimessa yliopistossa, vaikka muutoin ei yliopistossa opiskelisikaan.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi