Tuotantotalous

Tuotantotalous

Tuotantotalous rakentaa siltoja teknologian ja kaupankäynnin välille. Kun yhdistetään matemaattinen ja tekninen ongelmanratkaisu ihmisten ja prosessien johtamiseen, autetaan yrityksiä tekemään parempia päätöksiä.

Tuotantotalouden koulutusohjelma sopii sinulle, jos olet kiinnostunut yhdistämään talouden ja teknillisen lähestymistavan. Olet kiinnostunut uusimman teknologian hyödyntämisestä ja tuotantoprosesseista, sekä yritysten toiminnasta ja taloudesta. Olet myös hyvä kohtaamaan haasteet useasta eri näkökulmasta, ja halukas toimimaan ryhmässä tavoitteellisesti.

Miksi opiskella tuotantotaloutta?

"Tuotantojärjestelmät ovat yhteiskunnan runko"

Haastattelimme tuotantotalouden professori Timo Pirttilää ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi tuotantotalous on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella tuotantotaloutta

Mitä tuotantotalouden koulutusohjelmassa oppii?

Tuotantojärjestelmät ja liiketoimintaprosessit ovat yhteiskunnan runko. Tuotantotalouden opinnoissa saat laajan kuvan yritysmaailmasta ja opit ymmärtämään, miten yritykset toimivat keskenään. Saavuttamasi asiantuntijuus teknisten ratkaisujen ja talouden ymmärtämisessä auttaa sinua näkemään uusia mahdollisuuksia organisaatioiden kehittämiseen. Lisäksi saat valmiudet muutosjohtamiseen.

Opit suunnittelemaan uudenlaista liiketoimintaa, uusia tuotteita ja palveluja. Liiketoiminnan analysoinnin taidoillasi autat yrityksiä hyödyntämään henkilöstö-, teknologia- ja rahavarojaan viisaasti ja kestävästi. Opit myös toimimaan ja verkostoitumaan kansainvälisessä ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä ja luomaan täysin uudenlaista liiketoimintaa.

Elinkeinoelämä tulee sinulle läheisesti tutuksi vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailujen ja yrityksille tekemiesi harjoitustöiden ja diplomityön kautta.

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa voit valita sivuopintokokonaisuuden minkä tahansa LUTin tekniikan koulutusohjelman tarjonnasta. Sivuopintojen avulla voit erikoistua haluamasi tekniikan alan pariin. Sivuaineesi voi siis olla esimerkiksi energiatekniikkaa, ympäristötekniikkaa, konetekniikkaa, sähkötekniikkaa, kemiantekniikkaa tai tietotekniikkaa.

Tuotantotalous

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
20.3.−3.4.2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.