Supply Management -maisteriohjelma

Hankintojen ja ulkoisten resurssien hallinnan merkitys yrityksen menestystekijänä on kasvanut huomattavasti globaalien ja kansainvälisten yritysten keskittyessä ydintoimintoihinsa ja hankkiessaan yhä enenevissä määrin tavaroita ja palveluja yrityksen ulkopuolelta.

Englanninkielisessä Supply Management -maisteriohjelmassa saat valmiudet yritysten hankintojen suunnitteluun ja johtamiseen. Opinnot painottuvat erityisesti strategiseen hankintatoimeen, toimittaja- ja yhteistyösuhteisiin, verkostojen ja ulkoisten resurssien hallintaan sekä yritysten hankintojen strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen.

Ohjelmasta valmistuttuasi voit sijoittua johtamistehtäviin sekä julkisella sektorilla, kauppa- ja teollisuusyrityksissä että alan opetus- ja tutkimustehtävissä. Voi toimia urallasi mm. hankintajohtajana, kehitysjohtajana, ostopäällikkönä tai strategisena ostajana.

Supply Management

Tutkinto
Master of Science in Economics and Business Administration

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00