Biorefineries-maisteriohjelma

Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö teknisten ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaan on keskeinen tapa hillitä ilmastonmuutosta ja säästää väheneviä luonnonvaroja.

Biojalostamoihin liittyy laaja kirjo teknologioita ja materiaaleja. Tässä ohjelmassa opiskelijat erikoistuvat biojalostamon tuotteisiin ja prosesseihin. Ohjelma on käytännön vastaus elinikäisen oppimisen haasteeseen.

Ohjelma on suunniteltu työelämässä oleville, ja opinnot voi sopeuttaa omaan elämäntilanteeseen. Opinnot toteutetaan etäopiskeluna, joka ei riipu ajasta tai paikasta.

Ohjelma on englanninkielinen.

Biorefineries

Tutkinto
Master of Science in Technology

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00