Water Technology -maisteriohjelma

Veden puhdistusteknologiat ovat modernin kemiantekniikan tutkimuksen keskiössä.

Teollisuus ja maatalous laskevat päivittäin kaksi miljoonaa tonnia jätevettä vesistöihin.
Jäteveden käsittely on monissa maailmankolkissa riittämätöntä, ja jätevettä koskeva lainsäädäntö kiristyy kiristymistään.

Kestävyyskysymykset haastavat meitä tarkastelemaan vedenpuhdistusta uusin tavoin.Tässä maisteriohjelmassa saat selville, miten vesiä puhdistetaan tehokkaasti, kestävästi ja taloudellisesti. Oppimasi avulla voit ratkaista tulevaisuuden vesihaasteita.

Ohjelma on suunniteltu työelämässä oleville, ja opinnot voi sopeuttaa omaan elämäntilanteeseen. Opinnot toteutetaan etäopiskeluna, joka ei riipu ajasta tai paikasta.

Water Technology

Tutkinto
Master of Science in Technology

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00