Konetekniikan maisteriohjelmat

Koneet pyörittävät maailmaa. Ne ovat mahdollistaneet monia aikaisemmin täysin epärealistisilta tuntuneita ajatuksia ja helpottaneet useita toimintoja.

Moderni konetekniikka on yhdistelmä innovatiivista, määrätietoisen luovaa tuotekehittelyä, monipuolisesti tietokoneavusteista suunnittelua ja teknistaloudellisesti tehokasta tuotantoa.

Ala on insinööritieteiden vanhimpia ja perinteisimpiä, mutta tunnusomaista sille on jatkuva pyrkimys ajatella asioita toisin ja mullistaa maailmaa.

Konetekniikan koulutusohjelma antaa kokonaiskuvan tulevaisuuden tuotesuunnittelusta ja moderneista tuotantotekniikoista. Konetekniikan diplomi- insinöörit ideoivat, suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat tulevaisuutta.

He uudistavat vanhaa ja keksivät uutta. Koulutus antaa valmiudet  suunnittelu- tai tuotantopainotteisiin tehtäviin ja erityyppisiin johtotehtäviin elinkeinoelämän, teollisuuden ja yhteiskunnan palveluksessa.

Etäopiskeluun soveltuvat konetekniikan maisteriohjelmat:

Konetekniikan englanninkieliset maisteriohjelmat:

Jos sinulla ei vielä ole alempaa korkeakoulututkintoa, voit hakea LUTin suomenkieliseen konetekniikan kandidaattiohjelmaan tai englanninkieliseen Mechanical Engineering tai Technology and Engineering Science -konetekniikan kandidaattiohjelmaan, josta saat jatkaa opintojasi suoraan maisteriohjelmiin.

Food from electricity – Neo-Carbon Food
Lisää videoita LUT YouTubessa »