Tietotekniikan maisteriohjelma

Tietotekniikan vaikutus eri aloilla kasvaa ja yhä suurempi osa yhteiskunnan palveluista tuotetaan digitaalisesti tietotekniikan keinoin.

Meillä voit opiskella tietotekniikkaa englanninkielisissä maisteriohjelmissa Software Engineering and Digital Transformation ja Software Product Management and Business.

Näissä ohjelmissa saat valmiudet jatkuvasti ylläpitää korkeatasoista ICT-alan osaamistasi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ko. ohjelmien toteutuksesta 2021-2022: Ohjelmat eivät ole verkko- tai full digi-toteutuksia. Ohjelmien yhteiset peruskurssit ovat suoritettavissa myös etäopintoina, mutta syventävien sekä valinnaisten kurssien osalta läsnäolovaatimukset vaihtelevat - ohjelmiin valituilla opiskelijoilla tulee olla valmius tulla kampukselle tarvittaessa.