Ympäristötekniikan maisteriohjelma

Ympäristötekniikan ohjelmassa tutustut ratkaisuihin, joilla nykyiset tuotanto - ja kulutustavat saadaan kestävälle tasolle.

Meillä ympäristötekniikkaa voit opiskella englanninkielisessä maisteriohjelmassa Sustainability Science and Solutions, joka syventyy kestävän yhteiskunnan edellyttämiin teknisiin ja taloudellisiin taitoihin.

Kestävyyshaasteiden kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa yhdistetään tarpeen mukaan olemassa olevaa ja uutta tekniikkaa ympäristön kannalta parhaan ratkaisun löytämiseksi. Oppimalla tarkastelemaan tuotteen tai tuotannon ympäristönäkökohtia elinkaarivaiheittain, osaat tuottaa lisäarvoa yrityksille kestävyyttä edistämällä.

Opit johtamaan ympäristöasioita liiketoimintaa ja elinympäristöään hyödyttävällä tavalla sekä hyödyntämään elinkaarimallintamisen menetelmiä ja tekemään kestäviä ratkaisuja päätöksentekoa vaativissa tilanteissa. Opit tunnistamaan uusien teknisten innovaatioiden tarjoamat mahdollisuudet kestävän kehityksen edistämisessä. 

Saat valmiudet havainnoida, ratkoa sekä ohjata ympäristöhaasteita, ymmärrät ympäristövaikutusten muodostumismekanismit ja osaat valita oikeat tekniikat ympäristövaikutusten hallitsemiseksi.

Sustainability Science and Solutions

Tutkinto
Master of Science in Technology

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
1.12.2017 - 24.1.2018

Läpimurto: Ilmasta tehty polttoaine – Go with science
Lisää videoita LUT YouTubessa »