Ilmiöt

Tieteen tehtävänä on selittää ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä. Tieteellinen tutkimus on uuden tiedon luomista, aikaisemman tieteellisen tiedon päälle rakentamista sekä selitysten ja ennustusten todeksi osoittamista.

Me LUT:ssä tutkimme puhtaaseen energiaan ja veteen, kiertotalouteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyviä ilmiöitä.

Alle olemme koonneet esimerkkejä tutkimistamme ilmiöistä ja kehittämistämme ratkaisuista.