Keinoäly lentää palomiehen tontille – dronesta apu alkusammutuksiin ja pieniin korjaustöihin

Lentävät robotit tekevät tuloaan markkinoille toden teolla. Tällä hetkellä taivaalla lentää pääasiassa kameralla varustettuja koptereita, mutta tulevaisuudessa koptereilla voidaan esimerkiksi tehdä alkusammutuksia ja parantaa paloturvallisuutta tai tehdä pieniä korjaus- ja kokoonpanotehtäviä.

LUT:sta valmistunut Antti Korhonen kehittää lentäviin robotteihin perustuvaa liiketoimintaa pitäen asiakkaan tarpeet toiminnan ytimessä.

Idea lentävistä roboteista lähti rakennuselementtejä 3D-tulostavan yrityksen perustajalta. Heidän ongelmansa oli hyvin käytännönläheinen: esimerkiksi rakennuksien viimeistelyrappaukset tehdään usein vaikeasti saavutettavissa, ja mahdollisesti ihmiselle vaarallisissa paikoissa. Robottien avulla hommat hoituvat vaarantamatta työturvallisuutta.

"Alun perin rappaukset tekevä laite olisi ollut kiinteänä osana rakennuselementtiä tulostavassa laitteistossa, mutta sitten syntyi ajatus, että laite voisi lentää. Tästä ajatuksesta syntyi RumbleTools, koska ideaa lentävästä, yksinkertaisia tehtäviä tekevästä robotista voidaan monistaa moneen ympäristöön. Näin potentiaalisia asiakkaita löytyy muualtakin kuin rakennusteollisuudesta. RumbleTools siis suunnittelee lentäviä työ- ja korjausrobotteja eri tehtäviin", kertoo Antti, joka työskentelee yrityksessä liiketoimintajohtajana.

Robotit on varustettu keinoälyllä, jonka ansiosta robotteja ei kauko-ohjata vaan ne on ohjelmoitu liikkumaan itsenäisesti määritellyllä alueella. Kaikki äly sijaitsee robotin "päässä", mitä suojaa asianmukaisesti kypärä. Lisäksi roboteissa on valonheittimet ja hälytysvalot.

Koptereihin on mahdollista asentaa robottikäsiä, työkaluja ja muita laitteita. Tällä hetkellä robotit pystyvät yhdellä latauksella lentämään noin 20–30 minuuttia, mutta akkujen kehittyessä lentoaika voi pidentyä pariin tuntiin. Kun kopterista loppuu akku, se osaa laskeutua lataustelakkaan, vaihtaa akun ja jättää tyhjentyneen akun latautumaan.

Globaaliksi toimijaksi lähitulevaisuudessa

Tällä hetkellä RumbleTools on vahvassa kasvuvaiheessa. Kehitystyö on lähtenyt laitteen vaatimien ohjelmistojen kehittämisestä, mutta nyt yrityksessä on jo vahvaa osaamista sähkötekniikasta ja mekaniikasta, mitä on vaadittu robottien suunnitteluun. Robottien käyttöä pilotoidaan jo muutamissa yrityksissä, ja uusista pilotointihankkeista neuvotellaan parhaillaan.

"Esimerkiksi Stora Enson kanssa laadimme heille sopivaa paloturvallisuusrobottia. Näemme, että itse tuote kannattaa kehitellä asiakkaan kanssa, jotta tuote varmasti vastaa heidän tarpeitaan. Tietenkin olemme pyrkineet siihen, että alkuvaiheen yhteistyökuvioissa kehitettyjä ratkaisuja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa uudelleen, jotta tuotteet saadaan nopeammin suurille markkinoille vain pienillä räätälöinneillä. Tämä mahdollistaa nopeamman kasvun yritykselle", Antti kertoo.

Tavoitteet RumbleToolsilla ovat korkealla. Muutaman vuoden päästä yrityksen nimi on toivon mukaan kaikkien huulilla.

"Tavoitteena on tietenkin olla globaali toimija jo lähitulevaisuudessa. Haemme satojen miljoonien vuosittaista liikevaihtoa ihan jo viiden vuoden aikaikkunalla. Nämä laskelmat perustuvat alan kasvuvauhtiin. Tämän lisäksi meillä on tarjolla ratkaisuja, joita muilla ei vielä ole. Eli haluamme takoa nyt kun rauta on kuumaa."  

Antin mukaan kaikkiaan lentävien robottien, eli dronejen markkina on arvoltaan muutamia miljardeja, mutta markkinan odotetaan kasvavan sadasta pariin sataan miljardiin viiden vuoden sisällä, koska roboteille tulee jatkuvasti uusia käyttökohteita.

"Näkisin, että tällaiset erilaiset automatisoidut ratkaisut tulevat entistä yleisemmiksi, kun vaadittavien komponenttien hinta on laskenut tarpeeksi."

Start-upin kehittämisen pohjalla asiakasarvo

Liiketoiminnan kehittäminen on lähellä Antin sydäntä. Työssään RumbleToolsilla hän pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja arvostaa sitä, että oman työn tulokset näkyvät nopeasti. Hän haluaa olla mukana tekemässä maailmaa mullistavia ratkaisuja sekä nähdä yrityksen kansainvälisen kasvun.

"Haluan vaikuttaa siihen, mitä meidän yrityksestämme tulee. Työssäni pääsen vähän jokaiselle toiminnan tasolle mukaan: olen mukana asiakasrajapinnassa, etsin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toisaalta myös rajaan vähän sitä, mihin keskitymme, ettei toiminta lähde rönsyilemään liikaa. Tärkeää on keskittyä asiakkaalle tuotuun lisäarvoon, eikä pelkästään hienoihin teknisiin ratkaisuihin. Työssäni parhaita asioita ovat toimiala, jolla pääsee mukaan alan muutoksiin ja uusien asioiden pariin."

Tällä hetkellä yrityksen rahoitus ja kasvu ovat Antin mukaan siinä vaiheessa, että on luontevaa ja ajankohtaista hankkia taloon myös uutta osaamista. Antti itse opiskelee työn ohessa toista tutkintoa LUT:n yrittäjyyden diplomi-insinööriohjelmassa. Jatkossa yritys voi olla myös potentiaalinen työpaikka LUT:sta valmistuville uusille osaajille.

"Lähimpänä teknillisenä yliopistona uskon, että LUT:lla on tarjolla meidän kannaltamme juuri oikeanlaista työntekijämateriaalia."

Olemme yliopisto, jossa uteliaisuus kohtaa rohkeuden. Olemme maailma, jossa innostuneet innostavat toisiaan. Olemme kunnianhimoinen ja kannustava yhteisö, joka tekee parempaa huomista vihreällä kampuksella. Ole yksi meistä. LUT:ssa voit opiskella tekniikkaa, kauppatieteitä tai molempia.