FESSMI – Tulevaisuuden energiavarastoratkaisuja meriteollisuuden sähköjärjestelmiin

FESSMI – Tulevaisuuden energiavarastoratkaisuja meriteollisuuden sähköjärjestelmiin (Future energy storage solutions in marine installations) – on yksi INKA innovatiiviset kaupungit -ohjelman hankkeista, joka saa rahoituksensa Euroopan Unionin rakennerahastosta (EAKR).

Tämä tutkimushanke tutkii ja kehittää laivoihin uusia energiatehokkaita käyttövoimaratkaisuja hyödyntäen hybriditeknologiaa ja energiavarastoja. Lisäksi hanke tutkii myös tarvittavaa satamainfrastruktuuria, joka mahdollistaa aluksen integroinnin maalla olevaan sähköverkkoon ja uusiutuviin energialähteisiin. Tällaisen järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää myös järjestelmän tiedonhallinnan ja seurannan ulottamista sekä satamiin että aluksiin, mikä on myös yksi tutkimuksen kohteista. Tutkimusmenetelminä ovat mallintaminen ja simulointi, eri järjestelmävaihtoehtojen suorituskyvyn analysointi eri käyttöolosuhteissa ja pienimuotoiset laboratoriodemonstraatiot.

Tutkimus toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Vaasan yliopiston yhteistyönä. Projektiin osallistuu rahoittajina yrityksiä, jotka tarjoavat projektiin teknistä tukea ja osaamista.

FESSMI – Future energy storage solutions in marine installations

FESSMI – Future energy storage solutions in marine installations – is a project under Innovative Cities programme, which is funded by European Regional Development Fund.

This research project investigates and develops new energy efficient solutions for marine vessels taking full advantage of hybrid technology and battery energy storages. In addition, the project also investigates support infrastructure, which allows vessel energy storage interaction with on-shore grid and renewable resources. The optimal operation of such interlinked energy system requires also system for information management and monitoring both in harbour and on vessels, which is also studied in this project. The research methods include system modelling and simulation, performance analysis of different system alternatives in various operation conditions and small-scale laboratory demonstrations.

The research is carried out jointly in Lappeenranta University of Tehcnology (LUT) and University of Vaasa (UV). Companies are partly financing the project, and are providing tehcnical support and knowledge.

                                                        

 

Ota yhteyttä

Antti Pinomaa
tutkijatohtori
LUT School of Energy Systems

040 833 7291
etunimi.sukunimi@lut.fi