HUGE

HUGE - Hydrogen Utilization and Green Energy

HUGE – Vedyn hyödyntäminen ja vihreä energia –projektin tavoitteena on vetytalouden uusiutuvien energiaketjujen tärkeyden arviointi pohjoisessa periferiassa ja arktisella (NPA) alueella, kattaen koko toimitusketjun aina loppukäyttäjään asti. NPA-alueiden haaste on yhteisöjen heikko taloudellinen monimuotoisuus, joka johtuu niiden syrjäisistä sijainneista, hajaantuneesta väestörakenteesta ja kriittisen massan puutteesta. Samanaikaisesti NPA alueilla on joitain maailman parhaita uusiutuvia energialähteitä, mutta alikehittynyt sähköverkkoinfrastruktuuri rajoittaa vihreän sähköntuotannon mahdollisuuksia.

HUGE pyrkii tunnistamaan ja ratkaisemaan nämä haasteet sekä parantamaan yhteisöjen valmiuksia luonnonvarojen täysipainoiseen hyödyntämiseen. HUGE:n tavoite saavutetaan tunnistamalla elinkelpoiset tekniset prosessit pienimuotoiseen energiantuotantoon. Samalla luodaan operatiivinen vedynhyödyntämisliiketoimintamalli yhteisöille toimitusketjun luomiseksi ja yhteisöjen huoltovarmuuden parantamiseksi.

Hankkeen toteutusaika on 01.06.2019 – 31.05.2022. Lisätietoja tutkimuksesta HUGE-hankkeen kotisivuilta.

Lisätietoja:

Professori Mikko Pynnönen mikko.pynnonen@lut.fi, 050 548 702
Nuorempi tutkija Malahat Ghoreishi malahat.ghoreishi@lut.fi, 050 442 2412