Kansainvälisyyttä ja kasvua pk-yrityksiin

 

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on vahvistanut läsnäoloaan Mikkelissä investoimalla osuustoiminnan ja pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tutkimusryhmiin. LUT School of Business and Managementin (LBM) Business Studies -osaamisalueella toimii Mikkelissä yrittäjyyden tutkimusryhmä, jonka tehtävänä on korkealaatuisen, elinkeinoelämän kanssa verkottuneen tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla tukea alueen elinvoiman kehittymistä.

Etelä-Savossa on väkilukuun nähden huomattavan paljon pieniä yrityksiä. Maakunnan tulevaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että pk-yritysten kasvuun liittyviä ongelmakohtia voidaan avata tutkimuksen kautta. LBM:n tutkimusryhmä vahvistaa elinkeinoelämän kehittämisen tieteellistä perustaa, joka tukee muita alueen toimijoita omissa kehitystehtävissään. Tutkimusryhmä toimii erilaisten yrittäjyysekosysteemien, erityisesti pk- ja osuustoimintayritysten konteksteissa ja tutkii esimerkiksi yritysten kasvua, strategioita, kansainvälistymistä sekä uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia. Tutkimusryhmä tekee aktiivista tutkimusyhteistyötä alueella toimivien muiden yliopistojen ja korkeakoulujen, muiden LUT:n tutkimusryhmien sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Hankkeessa on palkattu pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvän professuurin tutkimusryhmään tutkimuskoordinaattori, jonka tehtävänä on tukea professuurin ja tutkimusryhmän käynnistymistä. Tutkimuskoordinaattorin tehtävänä on osallistua alueen pk-yritysten tilanteen kartoittamiseen, tutkimushankehakuihin sekä muihin tutkimusryhmän käynnistymiseen liittyviin tehtäviin. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2017-31.8.2020.

Lisätietoja:

Tutkimuskoordinaattori Laura Jouhkimo, laura.jouhkimo@lut.fi, 050 307 5942
Professori Mikko Pynnönen, mikko.pynnonen@lut.fi, 050 548 7026