OsaavaPK

OsaavaPK - Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä

OsaavaPK -hankkeen päätavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja siihen, kuinka 2-70 henkeä työllistävät mikro- ja pk-yritykset voivat hyödyntää uusia ja tuottavampia rekrytointikäytäntöjä, osaamisen ja oppimisen kehittämisen malleja. Nämä ratkaisut kehittävät yritysten tuloksellisuutta, tuottavuutta ja hyvinvointia.

Hankkeen tuloksena mikro- ja pk-yritysten rekrytointivalmiudet sekä oppimis- ja uudistumiskyvykkyys paranevat, joka luo yrityksiin kasvun mahdollisuuksia. Mikro- ja pk-yritykset oppivat tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja toimimaan ketterästi niitä ennakoiden. Lisäksi yritykset saavat käyttöönsä uusia rekrytointiin ja työnantajakuvaan liittyviä toimintamalleja.

Kiinnittämällä huomiota osaamisen kehittämiseen ja urakehitykseen parannetaan sekä jo olemassa olevien että uusien työntekijöiden työhyvinvointia. Pitkällä aikavälillä yrityksen maine haluttuna työnantajana kasvaa, mikä lisää mahdollisuuksia uudistaa resursseja ja auttaa pysymään kilpailukykyisenä työelämän muutoksissa.

Hanke toteutetaan 1.3.2017-31.12.2019 yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Työterveyslaitoksen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä 49 kohderyhmään kuuluvan pilottiyrityksen kanssa.

Lisätietoja hankkeesta OsaavaPK-hankkeen kotisivuilta. Sivuilta voi myös ladata Onnistutaan yhdessä! -työkirjan sähköisen version.

Lisätietoja:

Professori Mikko Pynnönen mikko.pynnonen@lut.fi, 050 548 702
Projektipäällikkö Carita Liikanen carita.liikanen@lut.fi, 050 512 7100

Lue myös: