Q-Health

Q-Health -hankkeen päätavoitteena on tuoda markkinoille uudenlainen ja luotettava menetelmä tuottaa tietoa ihmisen päivittäisestä energiankulutuksesta ihon pinnalta tehtävien lämpövuomittausten avulla. Lämpövuomittausjärjestelmälle on tunnistettu markkinatarve ja markkinapotentiaalia löytyy maailmanlaajuisesti. Hankkeen tarkoituksena luoda edellytykset liiketoiminnalle ja mahdollisesti perustettavalle yritykselle.

Tutkimuksessa selvitetään lämpövuoanturin käyttöä ja kaupallistamismahdollisuuksia terveysteknologian ja liikunnan sovelluksiin. Tutkimus tehdään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa ja sitä rahoittaa Business Finland.

LBM Mikkeli toimii hankkeessa liiketoimintaosaamisen ja kaupallistamisen asiantuntijana.