Sustainable Agro Ecological Approach for Animal Waste Rendering Plant in Vadodara

LUT:n tutkimusprojekti keskittyy erityisesti käsitteisiin yhteiskunnallinen arvonluonti ja yrittäjyys sekä miten niukoista resursseista kyetään luomaan innovaatioita sekä laajaa arvoa ennakkoluulottomalla tavalla.

Tutkimusprojektin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja tuottaa korkealaatuista akateemista tutkimusta sekä käytännön tietoa yritystoiminnasta ja innovaatiosta kehittyvillä ja uusilla markkinoilla.