Teoria perheyritysten kansainvälistymisestä: polut ja verkostot

Projekti "Teoria perheyritysten kansainvälistymisestä: polut ja verkostot" perustuu Tanja Leppäahon viisivuotiseen (1.9.2017-31.8.2022) akatemiatutkijaprojektiin.

Projektin teoreettisena tavoitteena on rakentaa vahva pitkittäinen teoria perheyritysten kansainvälistymisprosessista, erityisesti verkostosuhteiden roolista sen yhteydessä. Projektissa kerätään kolme empiiristä aineistoa: (i) arkistoaineisto, (ii) laaja caseaineisto ja (iii) surveyaineisto. Lisää tietoa projektista löytyy osoitteesta http://ife.fi.