RAMBO - Reippaaseen kasvuun AMB-osaamisella

Nopeasti pyörivät koneet ovat osa teknologista harppausta sata vuotta vanhasta sähkömoottoritekniikasta kohti moderneja sähkökäyttöjä. Suurnopeustekniikka tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen laiteintegraatioon, mikä parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta sekä pienentää toimilaitekokonaisuuksien elinkaarikustannuksia.

EAKR-hankkeessa kehitetään magneettilaakereihin liittyvää teknologiaa. Magneettilaakereita käytetään sovelluksissa, joissa halutaan pyörittää koneita kitkattomasti hypernopeuksia. Teknologian laajamittaisen käyttöönoton on estänyt sen kallis hinta, epävarmuustekijät äkillisissä vikatilanteissa, sekä kaupallisten toimijoiden haluttomuus asiakaskohtaiseen räätälöintiin.

Hankeen päätavoitteena on kehittää tehoelektroniikkaa ja turvalaakeritekniikkaa kustannustehokkaalle tasolle. Laajemmassa mittakaavassa hankkeen tavoitteena on vahvistaa lähialueen yritysten innovaatiotoimintaa ja maakunnan huippuosaamista sekä edistää maakunnan yritysten kansainvälistymistä. Teknologianäkökulmasta tavoitteena on kehittää uusiutuvan energian sovelluksia sekä energiatehokkaita ratkaisuja kiertotalouden prosesseihin.

Ota yhteyttä

Janne E. Heikkinen
tutkijatohtori
LUT School of Energy Systems

050 323 7048
etunimi.sukunimi@lut.fi