RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan

Hankkeen rahoittajat

Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Hankkeen toteuttajat

Hanketta koordinoi Saimaan ammattiopisto Sampo.
LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY ovat osatoteuttajina.

Hankkeen tavoitteet

RoboCamp –hankkeen päätavoitteena on tuottaa kilpailukykyä Etelä-Karjalan alueen yrityksille etsimällä uusia innovatiivisia tapoja soveltaa robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa yhdessä yritysten, alueellisen kehitysyhtiön ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen osatavoitteet ovat:

  1. Muodostaa alueellinen robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamisverkosto
  2. Luoda yritysten ja oppilaitosten yhteinen robotiikkaan ja ohjelmistorobotiikkaan keskittyvä testaus-, kehittämis- ja innovointiympäristö
  3. Kehittää ja lisätä robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamista alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa

Kohderyhmä

RoboCamp –hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta Etelä-Karjalan alueen pk-yritykset ja niiden henkilökunta. Lisäksi kohderyhminä ovat Etelä-Karjalan alueen oppilaitokset, niiden opiskelijat ja henkilöstö.

Toteutusaika

1.9.2019-31.8.2021

Pro­jek­ti­n www-sivut

https://robocamp.fi/

Ota yhteyttä

Hamid Roozbahani
TkT, projektipäällikkö / LUT

LUT School of Energy Systems / Mechanical Engineering

+358 40 678 3948
etunimi.sukunimi@lut.fi