Energiaprosessien mallinnus

Energiaprosessien mallinnuksen tutkimusryhmä keskittyy erityisesti monifaasivirtauksen ja sitä hyödyntävään kestävän energian teknologian prosessien mallintamiseen. Erityisenä sovellusalueena ovat leijukerrostekniikkaan perustuvien prosessien tutkimus.

Tavoitteena on teollisuuskokoluokan poltto- ja kaasutusprosessien tutkimus ja kehitys sekä hiilidioksidin talteenotto teollisuusprosesseissa.

Tutkimusryhmä tuottaa ymmärrystä prosessien toiminnasta ja sen avulla kehitetään energian muuntoprosesseja, joiden avulla energiaa voidaan käyttää ympäristöystävällisesti, taloudellisesti ja toimintavarmasti.

Tutkimusryhmän toiminta painottuu tutkimukseen, jossa perustutkimus ja soveltava tutkimus liittyvät saumattomasti toisiinsa. Tutkimuksien rakenne koostuu laajasti Suomen Akatemian perustutkimuksesta, EU-H2020 tutkimusohjelmaan liittyvästä tutkimuksesta sekä yritysten tukemasta tutkimuksesta.

Opetuksessa tutkimusryhmä vastaa virtaus- ja lämpötekniikan mallinnuksesta.

Asiantuntemusalueet

  • Monifaasivirtausten mallinnus
  • Laskennallinen virtausdynamiikka (CFD)
  • Prosessien dynaaminen mallinnus ja simulointi
  • Voimakattila-, poltto- ja kaasutusprosessit
  • Polttoprosessien kokonaismallit
  • Hiilidioksidin talteenottoprosessit