Energiaprosessien mallinnus

Energiaprosessien mallinnuksen osaamisalue keskittyy erityisesti monifaasivirtauksen ja sitä hyödyntävään kestävän energian teknologian prosessien mallintamiseen. Erityisenä sovellusalueena ovat leijukerrostekniikkaan perustuvien prosessien tutkimus.

Tavoitteena on teollisuuden ja suuremman kokoluokan sähkön- ja lämmöntuotannon tutkimus ja kehitys.

Osaamisalueella tuotetaan ymmärrystä prosessien toiminnasta ja sen avulla kehitetään energian muuntoprosesseja, joiden avulla energiaa voidaan käyttää ympäristöystävällisesti, taloudellisesti ja toimintavarmasti.

Osaamisalueen toiminta painottuu tutkimukseen, jossa perustutkimus ja soveltava tutkimus liittyvät saumattomasti toisiinsa. Tutkimuksien rakenne koostuu laajasti Suomen Akatemian perustutkimuksesta, kansallisesta TEKES-tutkimuksesta, EU-tutkimuksesta sekä yritysten tukemasta tutkimuksesta.

Opetuksessa osaamisalue vastaa virtaus- ja lämpötekniikan mallinnuksesta.

Asiantuntemusalueet

  • Monifaasivirtausten mallinnus
  • Säteilymallinnus
  • Laskennallinen virtausdynamiikka (CFD)
  • Prosessien dynaaminen mallinnus ja simulointi
  • Voimakattilaprosessit
  • Polttoprosessien kokonaismallit