Energiaprosessien mallinnuksen tutkimusalueet

Osaamisalueen tutkimusryhmä ja toiminta on kehittynyt painopistesuuntiinsa vuodesta 2005 alkaen. Kehityksen taustalla on osaston historia virtausmallinnuksen ja monifaasivirtausten tutkimuksessa.

Tutkimuksen painopistealueet

  • Leijukerroskattiloiden 3D-mallintaminen
  • Happipolttokonseptit
  • Tulipesien säteilymallinnus
  • Kiertoleijukattiloiden dynamiikka
  • Monifaasivirtausten mallinnus
  • Kehittyneet leijukerrossovellukset

Energiaprosessien mallinnuksen laitteet

Laboratoriosta löytyy mallinnustoimintaa tukevia koelaitteita.

  • Bench-scale-reaktiivisuuskoelaite
  • Leijukerrosten virtausten kylmämalli

Ota yhteyttä

associate professori Jouni Ritvanen

p. +358 400 416 106
jouni.ritvanen@lut.fi