Energiaprosessien mallinnuksen tutkimusalueet

Osaamisalueen tutkimusryhmä ja toiminta on kehittynyt painopistesuuntiinsa vuodesta 2005 alkaen. Kehityksen taustalla on osaston historia virtausmallinnuksen ja monifaasivirtausten tutkimuksessa.

Vuodesta 2005 lähtien on tutkimusalueella lähtenyt liikkeelle toistakymmentä tutkimushanketta, jotka muodostavat sisällön yli kymmenen hengen tutkimusryhmän toiminnalle.

Tutkimusryhmässä työskentelee kokeneempia tohtoritason tutkijoita, tohtorikoulutettavia ja perustutkintoaan viimeisteleviä diplomityöntekijöitä.

Tutkimuksen painopistealueet

  • Leijukerroskattiloiden 3D-mallintaminen
  • Happipolttokonseptit
  • Tulipesien säteilymallinnus
  • Kiertoleijukattiloiden dynamiikka
  • Monifaasivirtausten mallinnus
  • Kehittyneet leijukerrossovellukset

Energiaprosessien mallinnuksen laitteet

Laboratoriosta löytyy mallinnustoimintaa tukevia koelaitteita.

  • Bench-scale-reaktiivisuuskoelaite
  • Leijukerroksien kylmämalli