Kestävyystieteen tutkimusryhmä

Kestävyystieteen tutkimusryhmä tutkii ja opettaa, kuinka mahdollistaa muutos kohti turvallista ja oikeudenmukaista planeettaa ja globaalia yhteisöä.

  • Miten luoda ratkaisuja, jotka myötävaikuttavat yhtä aikaa eri kestävyystavoitteisiin?
  • Miten mahdollistaa kestävyysmuutosta paikallisesta globaaliin ja järjestelmien eri tasoilla ja osissa?
  • Miltä kestävät ruoka- ja energiajärjestelmät voisivat näyttää ja miten niihin päästään?

Sovellamme tieteidenvälistä ymmärrystä ja teknologisia oivalluksia kestävyysmuutoksen yhteiskehittelyssä. Osallistumme ravitsemus- ja energiaturvan rakentamiseen kaikille planeettarajoissa, etenkin ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen suhteen. Sopeutumis- ja muutoskyky yhteiskunnan eri tasoilla, jakamis- ja kiertotalous, sekä niin julkisten kuin yksityistenkin toimijoiden ja kansalaisten yhdenvertainen osallistaminen ovat tutkimuksemme kohteita.