Säätö- ja digitaalitekniikan opetus

Säätö- ja digitaalitekniikan laboratorio vastaa sulautettujen järjestelmien pääaineopinnoista.

Sulautettujen järjestelmien opiskelijat hankkivat ensin perustietämyksen teollisuuselektroniikasta sisältäen mm. analogia- ja digitaalitekniikkaa, sähkömagnetismia, sähkökäyttöjä, säätötekniikkaa sekä signaalien digitaalista käsittelyä.

Tämän jälkeen opiskelija syventää tietämystään sulautetuista järjestelmistä, digitaalisesta signaalinkäsittelystä ja/tai säätö- ja automaatiotekniikasta omien kiinnostustensa mukaisesti.

Säätö- ja digitaalitekniikan laboratorio vastaa myös tuuli- ja aurinkovoimatekniikan sekä viestintäelektroniikan opetuksesta.

Yhteystiedot

LUT Sähkötekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111

Johtaja Olli Pyrhönen
Koulutusohjelman johtaja Katja Hynynen
Sihteeri Piipa Virkki