Säätö- ja digitaalitekniikan tutkimus

Sähköenergian muunto on muuttunut keskeiseksi osaksi modernia yhteiskuntaa ja tuotantotekniikkaa.

Tehoelektroniikan avulla toteutettu sähköenergian konversio on yhä useamman teknisen järjestelmän keskeisin prosessi. Uusia esimerkkejä tästä ovat sähköajoneuvot, aurinko- ja tuulienergiajärjestelmät sekä tasasähköllä toteutettu sähkön siirto ja jakelu.

Energiakonversion tutkimuksessa onkin välttämätöntä tarkastella sähköteknisen osan lisäksi kokonaisjärjestelmää ja sen asettamia vaatimuksia sähköteknisen järjestelmän toteutukselle.

Tutkimuksen ytimenä systeeminäkemys

Säätö- ja digitaalitekniikan laboratorion tutkimuksessa korostuu sähköenergiajärjestelmien systeeminäkemys.

Huomiota kiinnitetään tällöin yksittäisten ilmiöiden ohella kokonaisjärjestelmään, jossa sähköteknisten ilmiöiden lisäksi keskeisiä osa-alueita ovat kokonaisprosessin mallinnus, järjestelmän energiatehokkuuden ja luotettavuuden optimointi, järjestelmän säätötekniikka ja sulautettu ohjauselektroniikka ohjelmistoineen.

Keskeisiä tutkimusalueita ovat sähkömekaanisten järjestelmien mallinnus ja säätö, aurinko- ja tuulienergiajärjestelmien optimointi sekä sähkökäyttöisten järjestelmien energiatehokkuuden ja käynnissäpidon tutkimus.

Järjestelmätekninen tutkimus edellyttää kykyä mallintaa ja identifioida systeemin osaprosesseja, hyödyntää säätö- ja mittaustekniikkaa sekä digitaalista signaalinkäsittelyä järjestelmän toimintatilan seuraamisessa sekä sulautetun ohjelmistotekniikan hyödyntämistä järjestelmien automaation toteutuksessa.

Yhteystiedot

LUT Sähkötekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111

Johtaja Jero Ahola
Koulutusohjelman johtaja Katja Hynynen
Sihteeri Sofia Pyyhtiä

LUT School of Energy Systems
Johtaja Olli Pyrhönen