Säätö- ja digitaalitekniikan tutkimus

Sähköenergian muunto on muuttunut keskeiseksi osaksi modernia yhteiskuntaa ja tuotantotekniikkaa.

Tehoelektroniikan avulla toteutettu sähköenergian konversio on yhä useamman teknisen järjestelmän keskeisin prosessi. Uusia esimerkkejä tästä ovat sähköajoneuvot, aurinko- ja tuulienergiajärjestelmät sekä tasasähköllä toteutettu sähkön siirto ja jakelu.

Energiakonversion tutkimuksessa onkin välttämätöntä tarkastella sähköteknisen osan lisäksi kokonaisjärjestelmää ja sen asettamia vaatimuksia sähköteknisen järjestelmän toteutukselle.

Tutkimuksen ytimenä systeeminäkemys

Säätö- ja digitaalitekniikan laboratorion tutkimuksessa korostuu sähköenergiajärjestelmien systeeminäkemys.

Huomiota kiinnitetään tällöin yksittäisten ilmiöiden ohella kokonaisjärjestelmään, jossa sähköteknisten ilmiöiden lisäksi keskeisiä osa-alueita ovat kokonaisprosessin mallinnus, järjestelmän energiatehokkuuden ja luotettavuuden optimointi, järjestelmän säätötekniikka ja sulautettu ohjauselektroniikka ohjelmistoineen.

Keskeisiä tutkimusalueita ovat sähkömekaanisten järjestelmien mallinnus ja säätö, aurinko- ja tuulienergiajärjestelmien optimointi sekä sähkökäyttöisten järjestelmien energiatehokkuuden ja käynnissäpidon tutkimus.

Järjestelmätekninen tutkimus edellyttää kykyä mallintaa ja identifioida systeemin osaprosesseja, hyödyntää säätö- ja mittaustekniikkaa sekä digitaalista signaalinkäsittelyä järjestelmän toimintatilan seuraamisessa sekä sulautetun ohjelmistotekniikan hyödyntämistä järjestelmien automaation toteutuksessa.

Yhteystiedot

LUT Energia - Sähkötekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111
Fax (05) 621 2499

LUT Energia
Johtaja Jarmo Partanen
Varajohtaja Timo Hyppänen

Sähkötekniikka
Koulutusohjelman johtaja Pertti Silventoinen
Osastosihteeri Piipa Virkki