Opetus

Sähkömarkkinoiden DI-tutkinnossa opiskelija voi syventyä valintansa mukaan joko sähkökauppaan tai sähköverkkoihin.

Sähkökauppaan syventynyt opiskelija hallitsee sähkötekniikan lisäksi sähköenergiamarkkinoiden kokonaisuuden, jossa painotusalueena ovat sähkökaupan erityispiirteet, kaupankäyntimekanismit ja riskien hallinta.

Sähköverkot valinnut opiskelija hallitsee sähkönjakeluverkkojen pitkän aikavälin kehittämiseen liittyvät tarpeet ja tehtävät. Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet liittyvät erityisesti verkkojen massiiviseen saneeraustarpeeseen ja älykkäisiin sähköverkoihin.

Valmistuttuaan sähkömarkkinoita opiskellut diplomi-insinööri työskentelee tyypillisesti esimerkiksi energia-alan yrityksissä, toimialajärjestöissä, tutkimuslaitoksissa tai viranomaisorganisaatioissa. Merkittävä osa valmistuneista diplomi-insinööreistä jatkaa tohtorintutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin Sähköenergiatekniikan tohtoriohjelmassa.

Yhteystiedot

LUT Energia - Sähkötekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111
Fax (05) 621 2499

LUT Energia
Johtaja Jarmo Partanen
Varajohtaja Timo Hyppänen

Sähkötekniikka
Koulutusohjelman johtaja Pertti Silventoinen
Osastosihteeri Piipa Virkki