Opetus

Sähkömarkkinoiden DI-tutkinnossa opiskelija voi syventyä valintansa mukaan joko sähkökauppaan tai sähköverkkoihin.

Sähkökauppaan syventynyt opiskelija hallitsee sähkötekniikan lisäksi sähköenergiamarkkinoiden kokonaisuuden, jossa painotusalueena ovat sähkökaupan erityispiirteet, kaupankäyntimekanismit ja riskien hallinta.

Sähköverkot valinnut opiskelija hallitsee sähkönjakeluverkkojen pitkän aikavälin kehittämiseen liittyvät tarpeet ja tehtävät. Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet liittyvät erityisesti verkkojen massiiviseen saneeraustarpeeseen ja älykkäisiin sähköverkoihin.

Valmistuttuaan sähkömarkkinoita opiskellut diplomi-insinööri työskentelee tyypillisesti esimerkiksi energia-alan yrityksissä, toimialajärjestöissä, tutkimuslaitoksissa tai viranomaisorganisaatioissa. Merkittävä osa valmistuneista diplomi-insinööreistä jatkaa tohtorintutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin Energiajärjestelmien tohtoriohjelmassa.

Yhteystiedot

LUT Sähkötekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111

Johtaja Jero Ahola
Koulutusohjelman johtaja Katja Hynynen
Sihteeri Sofia Pyyhtiä

LUT School of Energy Systems
Johtaja Olli Pyrhönen