Sähkönkäyttötekniikan opetus

Sähkökäyttötekniikan laboratoriossa perehdytään sähkön käyttöön erilaisissa sovelluskohteissa sekä sähkön tuotantoon ja  järjestelmiin tuuli-, vesi- ja bioenergian alueilla.

Laboratorio tarjoaa opetusta sähkökäyttöjen, sähkömoottoreiden ja tehoelektroniikan osa-alueilla. Opinnoissa keskeisellä sijalla ovat energiatehokkuus, tarkka säätö sekä korkean hyötysuhteen sähkökoneet.

Sähkötekniikan osasto tekee tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa ja erityisesti sähkönkäyttötekniikka edustaa alaa, jolla on ollut jatkuva pula korkeasti koulutetuista työntekijöistä.

Sähkökäytöt ja energia liittyvät saumattomasti yhteen, ja tulevaisuudessa alan asiantuntijoiden tarve lisääntyy entisestään.

 

 

Yhteystiedot

LUT Sähkötekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111

Johtaja Jero Ahola
Koulutusohjelman johtaja Katja Hynynen
Sihteeri Sofia Pyyhtiä

LUT School of Energy Systems
Johtaja Olli Pyrhönen