Sähkönkäyttötekniikan opetus

Sähkökäyttötekniikan laboratoriossa perehdytään sähkön käyttöön sekä sähkön tuontantoon ja  -järjestelmiin tuuli-, vesi- ja bioenergian alueilla.

Laboratorio tarjoaa opetusta sähkökäyttöjen, sähkömoottoreiden ja tehoelektroniikan osa-alueilla. Opinnoissa keskeisellä sijalla ovat energiatehokkuus, tarkka säätö sekä korkean hyötysuhteen sähkökoneet.

Sähkötekniikan osasto tekee tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa ja erityisesti sähkönkäyttötekniikka edustaa alaa, jolla on ollut jatkuva pula korkeasti koulutetuista työntekijöistä.

Sähkökäytöt ja energia liittyvät saumattomasti yhteen, ja tulevaisuudessa alan asiantuntijoiden tarve lisääntyy entisestään.

Sähkönkäyttötekniikan laboratorion tarjoamat opintojaksot

 

Yhteystiedot

LUT Energia - Sähkötekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111
Fax (05) 621 2499

LUT Energia
Johtaja Jarmo Partanen
Varajohtaja Timo Hyppänen

Sähkötekniikka
Koulutusohjelman johtaja Pertti Silventoinen
Osastosihteeri Piipa Virkki