Sovelletun elektroniikan opetus

Sovelletun elektroniikan opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita elektroniikkalaitteiden ja elektronisten järjestelmien suunnittelusta tai esimerkiksi elektroniikan asiantuntijatehtäviin haluaville.

Laboratoriostamme valmistuu tällä hetkellä vuosittain toistakymmentä tekniikan kandidaattia ja diplomi-insinööriä. Jatkokoulutuksemme tuottaa lisäksi keskimäärin yhden tekniikan tohtorin vuodessa.

Elektroniikkasuunnittelulla pitkät perinteet

Sovelletun elektroniikan opetus on alkanut Lappeenrannassa 70-luvun alussa ja oma opintosuunta on ollut olemassa 90-luvun puolivälin jälkeen.

Lappeenrannasta valmistuneita elektroniikkainsinöörejä on suunnittelu-, johto-, valmistus-, myynti sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä eri puolella maailmaa.

Opinnot hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on keskeiset tiedot ja taidot elektroniikkasuunnitteluprojektin läpiviemiseksi. Hän tuntee keskeisimmät elektroniikkasuunnittelun työkalut ja osaa käyttää elektroniikan perusmittalaitteita tuotekehitys- ja tutkimustyössä.

Opiskelija osaa käyttää analogiaelektroniikan peruskomponentteja mm. analogisen signaalinkäsittelyn ja mittausanturoinnin sovelluksissa ja osaa soveltaa modernia analogiaelektroniikkaa elektronisen laitteen ja järjestelmän suunnittelussa.

Opiskelija osaa soveltaa sähkömagnetismin perusilmiöitä laitteiden ja järjestelmien häiriösuojauksen suunnittelussa. Vaihtoehtoisissa opinnoissa opiskelija voi täydentää osaamistaan mm. digitaalisen piirisuunnittelun, tietoliikenteen ja radiotekniikan tai tehoelektroniikan opinnoilla.

Sovelletun elektroniikan opintoihin kuuluvat mm. perustiedot signaalinkäsittelystä, digitaali- ja analogiatekniikasta, tehoelektroniikasta, radiotekniikasta, prosessoritekniikasta, mikroelektroniikasta, optoelektroniikasta sekä elektroniikan suunnittelusta ja valmistuksesta.

Tämän lisäksi opiskelija kokoaa itselleen parhaiten soveltuvan kokonaisuuden haluamastaan elektroniikan aihealueesta. Opinnot täydennetään opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan muilla opinnoilla.

Kannustamme opiskelijoitamme laaja-alaisen asiantuntemuksen hankkimiseen ja valitsemaan sähkötekniikan opintojen lisäksi kursseja ja opintokokonaisuuksia myös muilta tekniikan ja kauppatieteen aloilta.

Yhteystiedot

LUT Sähkötekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111

Johtaja Jero Ahola
Koulutusohjelman johtaja Katja Hynynen
Sihteeri Marika Hyrylä

LUT School of Energy Systems
Johtaja Olli Pyrhönen