Teknillinen termodynamiikka

Termodynamiikka on tieteenala, jossa tutkitaan erilaisten systeemien ja ympäristön vuorovaikutusta. Pääosassa ovat aineen ja energian eri muodot, niiden virrat sekä säilyvyysyhtälöt, joista keskeisin on termodynamiikan 1. pääsääntö: laki energian häviämättömyydestä.

Laboratorion tarjoamilla kursseilla tarkastellaan fysikaalisia perusilmiöitä, joita soveltamalla voidaan tarkastella sekä luonnollisia että teollisia systeemejä.

Teknillisen termodynamiikan ja lämmönsiirron opintojaksot ovatkin keskeisimpiä energia- ja ympäristötekniikan alan peruskursseja. Laboratoriossa on keskitytty energia-alan perustutkimukseen, sekä soveltavaan tutkimukseen erityisesti vähähiilisten ratkaisuiden ja energiavarastojen aloilla.

Ota yhteyttä

apulaisprofessori (tenure track) Tero Tynjälä
p. 040 830 9092
tero.tynjala@lut.fi