Termodynamiikan opetus 

Teknillisen termodynamiikan laboratorio antaa perus- ja jatko-opintotasoista opetusta termodynamiikassa sekä lämpö- ja virtaustekniikassa.

Laboratorio on kehittänyt aktiivisesti opetustaan ja ollut mukana virtuaaliyliopistohankkeissa. Hankkeissa on kehitetty termodynamiikan verkko-oppimisympäristöjä opiskelun tueksi pyrkien näin helpottamaan etäopiskelua ja mahdollistamaan teollisuudessa toimivien jatko-opiskelijoiden osallistuminen jatko-opintokursseille.

Opintojaksojen tavoitteena on opettaa energiatekniikan peruskäsitteitä ja teknisten prosessien yleisiä lainalaisuuksia, toimintaperiaatteita ja laskennallista suunnittelua.

Opintojaksoilla annetaan perustiedot energia- ja ympäristötekniikan yksiköiden muiden opintojaksojen omaksumiselle, opetetaan teknisiä laskentamenetelmiä ja teoreettisen tiedon soveltamista vaihteleviin käytännön ongelmiin.

 

Ota yhteyttä

apulaisprofessori (tenure track) Tero Tynjälä
p. 040 830 9092
tero.tynjala@lut.fi