Termodynamiikan opetus 

Teknillisen termodynamiikan laboratorio antaa perus- ja jatko-opintotasoista opetusta termodynamiikassa sekä lämpö- ja virtaustekniikassa.

Laboratorio on kehittänyt aktiivisesti opetustaan ja ollut mukana virtuaaliyliopistohankkeissa. Hankkeissa on kehitetty termodynamiikan verkko-oppimisympäristöjä opiskelun tueksi pyrkien näin helpottamaan etäopiskelua ja mahdollistamaan teollisuudessa toimivien jatko-opiskelijoiden osallistuminen jatko-opintokursseille.

Opintojaksojen tavoitteena on opettaa energiatekniikan peruskäsitteitä ja teknisten prosessien yleisiä lainalaisuuksia, toimintaperiaatteita ja laskennallista suunnittelua.

Opintojaksoilla annetaan perustiedot energia- ja ympäristötekniikan yksiköiden muiden opintojaksojen omaksumiselle, opetetaan teknisiä laskentamenetelmiä ja teoreettisen tiedon soveltamista vaihteleviin käytännön ongelmiin.

Yhteystiedot

LUT Energiatekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111

Professori Timo Hyppänen

etunimi.sukunimi@lut.fi