Termodynamiikan opetus 

Teknillisen termodynamiikan laboratorio antaa perus- ja jatko-opintotasoista opetusta termodynamiikassa sekä lämpö- ja virtaustekniikassa.

Laboratorio on kehittänyt aktiivisesti opetustaan ja ollut mukana virtuaaliyliopistohankkeissa. Hankkeissa on kehitetty termodynamiikan verkko-oppimisympäristöjä opiskelun tueksi pyrkien näin helpottamaan etäopiskelua ja mahdollistamaan teollisuudessa toimivien jatko-opiskelijoiden osallistuminen jatko-opintokursseille.

Opintojaksojen tavoitteena on opettaa energiatekniikan peruskäsitteitä ja teknisten prosessien yleisiä lainalaisuuksia, toimintaperiaatteita ja laskennallista suunnittelua.

Opintojaksoilla annetaan perustiedot energia- ja ympäristötekniikan yksiköiden muiden opintojaksojen omaksumiselle, opetetaan teknisiä laskentamenetelmiä ja teoreettisen tiedon soveltamista vaihteleviin käytännön ongelmiin.

Yhteystiedot

Energiatekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111
Fax (05) 621 2499

LUT Energia
Johtaja Jarmo Partanen
Varajohtaja Timo Hyppänen

etunimi.sukunimi@lut.fi