Termodynamiikan tutkimus - keskiössä primäärienergia

Perinteinen termodynaaminen ongelma on jonkin primäärienergian muuttaminen mekaaniseksi työksi (tai sähköksi) mahdollisimman tehokkaaksi.

Termodynamiikan lainalaisuudet ovat tärkeitä työkaluja suunniteltaessa uusia prosesseja rajallisten primääri-energialähteiden mahdollisimman rationaaliseen käyttöön.

Tutkimuksen pääteemat

  • Uusien teoreettisten ja numeeristen menetelmien kehittäminen fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden mallintamiseksi energian tuotantoketjun eri vaiheissa
  • Kompleksisten aineiden virtausdynamiikka
      - rakeisten materiaalien virtaus
      - veren virtauksen mallinnus
      - magneettisten nesteiden mallinnus
  • Energiajärjestelmien yleinen teknis-taloudellinen optimointi
  • Uudet teknologiat, materiaalit ja prosessit

Yhteystiedot

LUT Energiatekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111

Professori Timo Hyppänen

etunimi.sukunimi@lut.fi