Termodynamiikan tutkimus - keskiössä primäärienergia

Perinteinen termodynaaminen ongelma on jonkin primäärienergian muuttaminen mekaaniseksi työksi (tai sähköksi) mahdollisimman tehokkaaksi.

Termodynamiikan lainalaisuudet ovat tärkeitä työkaluja suunniteltaessa uusia prosesseja rajallisten primääri-energialähteiden mahdollisimman rationaaliseen käyttöön.

Laboratorion tutkimuksessa erilaisia energiajärjestelmiä ja niihin liittyviä prosesseja tarkastellaan laajalla skaalalla aina partikkelitason ilmiöistä laajoihin energiajärjestelmiin liittyviin infrastruktuureihin.

Tutkimuksen pääteemat

  • Hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja hyötykäyttöön liittyvät prosessit ja järjestelmät
  • Termiset ja kemialliset energiavarastot
  • Kiinteistöjen ja yhdyskuntien energiajärjestelmät
  • Teolliset prosessit ja niiden energian hallinta

 

Ota yhteyttä

apulaisprofessori (tenure track) Tero Tynjälä
p. 040 830 9092
tero.tynjala@lut.fi