Uusiutuvien energiajärjestelmien laboratorio

Tutustu laboratorion projekteihin ja julkaisuihin

Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta energian tuotantojärjestelmät ovat voimakkaassa muutostilassa. Biopolttoaineiden käytöllä haetaan osittaista ratkaisua mm. niiden suoran tai osittaisen polton ja kaasutuksen avulla.

Esitetyissä tulevaisuuden skenaarioissa on kuitenkin energiaraaka-ainetaseen vuoksi katsottu pitkälle tulevaisuuteen tarvittavan pääosa energian tuotannosta fossiilisilla polttoaineilla ja/tai ydinvoimalla.

Fossiilisten kiinteiden polttoaineiden synnyttämien päästöjen vähentämiseksi haetaan niiden hyödyntämiseksi jatkossa ratkaisuja tuotannon hyötysuhdetta parantamalla sekä kehittämällä päästöttömiä uusia prosesseja.

Uusiutuvien energiajärjestelmien laboratorion strateginen osaamisalueita ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat sekä tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus.

Laitteet

Laboratorion tutkimuslaitteistoon kuuluvat mm.

  • Hakekäyttöinen stirling-moottori
  • Biolämpökattila
  • Liekittömän Hitac-polton tutkimuslaitteisto