Virtaustekniikka ratkaisee energiatekniikan pullonkaulat

aksiaaliahdinpitotputkia

LUT School of Energy Systemsin vahva prosessi-, turbo- ja mittaustekniikan osaaja osallistuu energian käytön muuttamiseen sekä perinteisen että uusiutuvan energian alueilla. Virtaustekniikan laboratorion vastuulla on virtaustekniikan, lämpö- ja virtauskoneiden sekä turbotekniikan opetus ja tutkimus.

Laboratoriossa pystymme tilanteesta riippuen tekemään virtaustekniset laskelmat teoreettisesti, tarkentamaan niitä numeerisella virtauslaskennalla ja vahvistamaan tulokset kokeellisesti.

Nykyaikaisen turbotekniikan, suurnopeustekniikan tutkimus aloitettiin LUT:ssa vuonna 1981. Tällä sektorilla olemme suunnitelleet ja rakentaneet lukuisia ympäristöystävällisiä ja hyötysuhteeltaan hyviä laitteita, kuten öljyttömiä kompressoreita jäteveden ilmastukseen, paperitehtaille ja kylmäkoneisiin sekä ORC (orgaaninen kiertoprosessi) -hajautettuun energiahuoltoon.

Huhtikuussa 2013 Lappeenrannassa järjestettiin kansainvälinen European Turbomachinery Conference 10 -konferenssi, johon osallistui 250 asiantuntijaa ja jossa kuultiin yli140 esitelmää ajankohtaisista kompressori- ja turbiinitutkimuksista. Konferenssin järjestelyistä vastasi LUT:n virtaustekniikan laboratorio.

Lue lisää tutkimuksestamme tutkimusryhmämme englanninkielisiltä nettisivuilta: http://www.lut.fi/web/en/school-of-energy-systems/fluid-dynamics