Ydintekniikka

Turvallisuus on välttämätön edellytys ydinvoiman kestävälle käytölle. Siksi ydinturvallisuus on punainen lanka uusien ydinvoimatekniikan asiantuntijoiden koulutuksessa sekä alan tutkimuksessa.

Ydinvoima-alan työvoiman tarve on uusien voimalahankkeiden myötä lisääntynyt ja ala tarvitsee jatkuvasti osaajia, jotka hallitsevat ydinvoimalaitoksen reaktorista generaattoriin muistaen samalla ydinturvallisuuden merkityksen jokaisessa laitoksen osajärjestelmässä.

Ydinvoimatekniikan laboratoriossa tärkein tutkimuskohteemme on ydinvoimaloiden termohydrauliikka, mutta teemme tutkimusta myös reaktorifysiikan alueella erityisesti neljännen sukupolven reaktoreihin liittyen.

Hyödynnä osaamisemme ydinturvallisuustutkimuksessa

Termohydrauliikan kokeellista toimintaa ja tietokoneanalyysejä olemme tehneet vuodesta 1975. Koelaitteistojamme käytetään ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamishankkeissa sekä turvallisuusanalyyseissä käytettävien tietokoneohjelmien kehittämisessä. Keskeisimmät tehtävät ovat lämpö- ja virtaustekniset kokeet sekä häiriö- ja onnettomuustilanteiden turvallisuusanalyysit.

Jos haluat hyödyntää LUTin ydintekniikan lämpö- ja virtausteknisiä koelaitteistoja erityisesti yditurvallisuustutkimuksessasi, ota yhteyttä Heikki Purhoseen etunimi.sukunimi@lut.fi.

Koetietokantamme (EDS) löytyy täältä: https://ydin.win.lut.fi/eds/

Toimimme kansallisessa ydinturvallisuuden tutkimusohjelmassa (SAFIR) yhdessä voimayhtiöiden, VTT:n ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa. Lisäksi olemme mukana Suomen Akatemian tutkimushankkeessa sekä useissa EU:n tutkimusprojekteissa.