Ydinvoimatekniikan laboratorio

Turvallisuus on välttämätön edellytys ydinvoiman kestävälle käytölle. Siksi ydinturvallisuus on punainen lanka uusien ydinvoimatekniikan asiantuntijoiden koulutuksessa sekä alan tutkimuksessa.

Ydinvoima-alan työvoiman tarve on uusien voimalahankkeiden myötä lisääntynyt ja ala tarvitsee jatkuvasti osaajia, jotka hallitsevat ydinvoimalaitoksen reaktorista generaattoriin muistaen samalla ydinturvallisuuden merkityksen jokaisessa laitoksen osajärjestelmässä.

Ydinvoimtekniikan laboratoriossa tärkein tutkimuskohteemme on ydinvoimaloiden termohydrauliikka, mutta teemme tutkimusta myös reaktorifysiikan alueella erityisesti neljännen sukupolven reaktoreihin liittyen.

Termohydrauliikan kokeellista toimintaa ja tietokoneanalyysejä teemme yhdessä LUT:n Ydinturvallisuuden tutkimusyksikön kanssa.

Toimimme kansallisessa ydinturvallisuuden tutkimusohjelmassa (SAFIR) yhdessä voimayhtiöiden, VTT:n ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa. Lisäksi olemme mukana Suomen Akatemian tutkimushankkeessa sekä useissa EU:n tutkimusprojekteissa.