Ydinvoimatekniikan tutkimusalueet

Tärkein tutkimuskohteemme on ydinvoimaloiden termohydrauliikka, jonka kokeellista toimintaa ja tietokoneanalyysejä teemme yhdessä LUT:n ydinturvallisuuden tutkimusyksikön kanssa.

Termohydrauliikan tutkimuksemme sisältää lämpö- ja virtausteknisiä kokeita sekä häiriö- ja onnettomuustilanteiden turvallisuusanalyysejä.
Lisäksi teemme neljännen sukupolven kaasujäähdytteisiin reaktoreihin liittyvää tutkimusta erityisesti reaktorifysiikan ja termohydrauliikan mallinnuksen osa-alueilla.

Toimimme kansallisessa ydinturvallisuuden tutkimusohjelmassa (SAFIR) yhdessä voimayhtiöiden, VTT:n ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa. Lisäksi olemme mukana Suomen Akatemian tutkimushankkeessa sekä useissa EU:n tutkimusprojekteissa.

Yhteystiedot

LUT Energiatekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111

Professori Timo Hyppänen

etunimi.sukunimi@lut.fi